Orchideeënstraat 6
2610 Wilrijk
Tel: 03 217 49 49


JAARLIJKSE VAKANTIE : maandag 23 juli tot en met vrijdag 10 augustus 2018

Andere dokters in de buurt:

Dr  Philip Koeck: 03 283 51 31, Jan Van Rijswijcklaan 198, 2020 Antwerpen

Dr Ignace De Cort : 03 828 58 12, Weerstandslaan 61, 2660 Hoboken

Dr Jan Roelant: 03 334 67 74, Dokter Coenstraat 13, 2660 Hoboken


Vanaf juni 2018 werken wij enkel op afsspraak 

Voor niet-dringende zaken kun je een afspraak maken in de komende dagen of weken, via de afsprakenlijn 03/803 80 41, via de website of de app. Bellen kan ook tussen 8.15u en 11u (druk tijdens deze uren gerust keuze ‘1’ dokter spreken- de secretaresse beantwoordt de telefoon).  


Wil u dringender bij de dokter? 

Als er een nieuwe of acute ziekte optreedt, helpen wij je zo snel mogelijk, de dag zelf indien nodig. Als je geen open afspraken meer ziet, telefoneer dan tussen 8u en 11u met de secretaresse om samen een sneller moment te vinden . Na 11u blijven de dokters bereikbaar voor dringende zaken. 

Na 19u verwijzen we naar de dokter van wacht. 

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering vragen we u het volgende:

  • Indien het om meerdere personen gaat, voorzie dan voor elk een afspraakmoment. 
  • Maak ook voor het invullen van een attest een afspraak. HIervoor is immers tijd en vaak ook overleg met u nodig. 
  • Wij mogen geen voorschriften afleveren op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling mogelijk bijgestuurd wordt.

Huisbezoeken

Wij reserveren huisbezoeken voor mensen die onmogelijk naar de praktijk kunnen komen, omwille van beperkte mobiliteit en/of bij medische noodzaak

Huisbezoeken kunnen telefonisch worden aangevraagd tussen 8u en 10u: 03/217 49 49. Geef een korte schets van je probleem. 

Wachtdienst

Op weekdagen na 19u hoor je via ons telefoonnummer welke dokter uit de buurt van wacht is. 

In het weekend, op feestdagen en brugdagen kan je terecht bij de Huisartsenwachtpost Zuid

Goedetijdstraat 140, 2660 Hoboken

03 828 0909